Gigih Linuwih Niti Prestasi
32 Colour Pages & 182 B/W Pages
Kategori: True Story
Harga: Rp 100000

Paribasan “Tuntutlah ilmu sampai ke negeriChina” sajake ora “berlaku” kanggone dhalangKi Mangun Yuono, merga dhalang sing lagimencorong iki milih, tuntutana ilmu tekan kuthaSurakarta?! Ora beda karo “foenomena baru”dhalang kuwi, pit utawa sepedha utamane pit-pit antik wetonan kuna saiki pamore mencorong,mundhak regane!
Iki, babagan kabudayan! Mbokmewana ugasawijine “fenomena baru” ing festival dhalang sa Ja-teng 2006 ing Surakarta kuwi dimenangake deningwong sing adoh saka minangka punjere kebudayaanJawa ing Jawa Tengah tlatah Surakarta iki, singora liya lan ora dudu yaiku dening Ki MangunYuono, S.Sn (26), dhalang saka Pesisir Lor (Pantura)Jawa Tengah. Ora tanggung-tanggung Ki MangunYuono, sing duwe jeneng tionghoa Go Kim Yang ikimampu ‘nyabet’ 4 tropy minangka garapan palingapik (terbaik) saka 5 penghargaan iku.Ka papat penghargaan sing disabet Ki MangunYuono dhalang sing esih lajang (bujang) jroneFestival Dhalang Tingkat Jateng diselenggarakanPersatuan Dhalang Indonesia (Pepadi) Jateng ingTaman Budaya Surakarta tanggal 10 - 11 Nopember2006 yaiku Garap Lakon Terbaik, Garap Caturterbaik, lan Dhalang dengan Penyajian Terbaik.Sauntara dhalang saka Surakarta dhewe, Ki Sukasdi,
minangka Garap Sabet Terbaik mung tropyne.Sing mbanggakake, kanggone dhalang sing“disetting” dadi dhalang klasik, dudu dhalangdagelan iki, nembe pisanan melu festival. Najandiakoni dhalang sing alamate ing Jl. FlamboyanRT. 02 RW. 03 Desa Pecangakan Kec. Comal Kab.Pemalang sing wis cukup suwe mapan ing kuthabudaya kanggone dhalang klairan Pemalang 1 Juni1980 sing uga kepengin ndhalang mubeng donya iku.Babagan “foenomena baru” dhalang Pantura Jawasing lagi moncer kaya ta sakelas Ki Mangun Yuonolan Ki Enthus Susmono, ora beda karo pit utawa“sepedha pancal!” wetonan kuna iku sing awitenuduhake “simbol”e wong sarwa kesusahan. Saenggawong sing numpak pit kuna kuwi identik karo wongkurang mampu? Nanging pit-pit antik kaya ngonosaiki pamore mencorong, mundhak regane!Pit-pit mau umume digawe ing taun 1900-antekan ing antarane taun 1953 utawa 1970, pit gaweanWalanda lan Inggris, sing kagolong antik iku reganecukup larang. Sing rega dodole paling larang merekGazelle kanthi nomer seri 11 lan jinis tekan welasanyuta rupiah, malah ana pit sing ajine padha karoHonda Tiger !!!You May Also Like
 

Review
 
No review yet. Be the first to review this book!

Write A Review
 
Name
 
Email
 
Review
Captcha