Jambemas, Mulang, Muruk, lan Nglipur!
32 Colour Pages & 192 B/W Pages
Kategori: True Story
Harga: Rp 100000

Program Jambermas, Jam Belajar Masyarakat,kang tujuwan utamane kanggo ‘ndidik’ murid supayasregep sinaune. Paribahasan ngandhakake bukujendhelane donya, mula ora keladuk menawa bukumujudake babagan kang minangka bisa Mulang,Muruk, lan Nglipur?!***Jambemas apadene mulang, muruk, lan nglipur,utawane irah-irah buku iki, mujudake sawijiningpangarepan, lan semesthine pinuju satemenemenawa murid-murid dadi pinter, lan malah duwekeunggulan. Kanthi wektu sinau kang ajeg rong jamsaben dinane, kang pungkese uga bisa enthuk ilmulan prestasi.Jambemas, mulang, muruk, lan nglipur: supayamasyarakat ngerti menawa wis ditentokake jamsinau kang dileksanakake ing masyarakat jam 18.00tumeka 19.00 WIB kanggo ngaji, seteruse jam 19.00tumeka 21.00 WIB kanggo sinau. Ngaji kanggo wongMuslim, yen non Muslim ya nyesuaikake!Njur, menawa buku mujudake babagan kangminangka bisaMulang (Mengajar), Muruk(Mendidik) lan Nglipur (Menghibur). mesthine bisauga dioptimalake kanggo ningkatake kesadharanmasyarakat ngenani arti pentinge buku minangkajendhela donya, saka buku kita bisa ndelengkamajuwan donya.Buku sing apik bakal bisa njembarake wawasanIPTEK, lan ningkate kacerdasane masyarakat.
Ikhtiyar liya sing penting banget, yaiku ngujudiBudaya Gemar Membaca lan upaya nuwuhakekasenangan marang Donya Pustaka marangmasyarakat. Enggal-enggal Budaya Gemar Membacaperlu terus-terusan ditingkatake secara efektif,dinamis, lan terencana.Kanggo nuju mrono, diperlokake trobosan singkreatif lan inovatif. Salah siji jangka kreatif kanggoningkatake minat maca yaiku mbungkus informasidadi bahan wacana pustaka kanthi wujud singmenarik, gampang ditemokake lang regane murahsing terjangkau masyarakat umum.You May Also Like
 

Review
 
No review yet. Be the first to review this book!

Write A Review
 
Name
 
Email
 
Review
Captcha