Widuri "Pantai Winta"ne Pemalang - Edisi Jawa
32 Colour Pages & 185 B/W Pages
Kategori: True Story
Harga: Rp 100000

Antara “Widuri” Andriadi, lan “Lolong”eEbiet G. Ade. Ngenani tembang “Widuri “ tumekatembang “Lolong” mbokmenawa ana benere. Yenkita “mbedah” isine lagu kasebut, rada ana memperekaro asal aran/jeneng papan rekreasi sing siji iki.Widuri, jeneng sawijine wadon tur ayu tenan, dadikawigatene nom-noman.Kaya dene kang dadi pitakon nom-noman ukaraing njero lagu iku, “...njur sliramu mesem, ora ngertiapa kuwi maksude esem sliramu? (...lalu engkautersenyum, tak tahu apakah arti senyummu....?”).Nanging Widuri tetep karo ‘pendirian’e, mujudakewong wadon sing wis nduwe lanang. Esem olehkanggo sapa wae, nanging kesetiaane marang bojokudu dijaga.... apadene... apadene...Apadene papan kanggo ngentengake ukuman...papan kanggo golek pesugihan.... papan kanggokepengin awet nom.... papan wisata karo nambanilara, ngombe banyu ampun kanggo ngucapakesumpah, banyu kanggo ngilo kahanan pawongan, lsp.Merga, kaya kang dianggep Ebiet G Ade jronerenungane ing pungkase tembang “Lolong”e kuwi:urip mung dhagelan sing bakal tutug nuli? (anggaphidup hanya sandiwara yang kan berakhir segera!) Ya kabeh bakal mati, tilar donya, nanging kudunggawa sangu kang bisa nylametake kita!!Sajake ora beda karo “setali tiga uang” kanggosangu marang alam baqa kuwi manawa pendhidhikan“berlaku seumur hidup” ?! Mula Mendiknas Prof.
Bambang Sudibyo MBA jrone mengeti Hardiknastaun 2006 kapungkur, ngajak kita kabeh ndadekakepengetan Hardiknas minangka motor pembangunanperadaban bangsa Indonesia, saengga dadi bangsakang anduweni budaya, cerdas, lan bisa lelumban ingdonya Internasional.Ora keluwihan Mendiknas, jrone sambutan tinuliskanthi basa Indonesia iku kang diwacakake deningIbu Marpuah, Kepala SDN 03 Mulyoharjo Kec.Pemalang Kab. Pemalang, Jateng, uga nandhesakeapa wae kang dadi persoalan lan tantangan bangsakita, pendhidhikan kudu tetep dadi lokomotif kanggoowah-owahan lan modernisasi bangsa kita!You May Also Like
 

Review
 
No review yet. Be the first to review this book!

Write A Review
 
Name
 
Email
 
Review
Captcha