Janji Tuhan
Saya selalu percaya janji Tuhan kepada UmatNya.. Dia selalu mengabulkan doa makhluk yang mau berusaha dan mempunyai cita-cita. Sejak kecil saya bercita-cita menjadi Ilmuwan, Seniman dan Penulis. Dan Tuhan,.menjawab doa dan pengharapan saya untuk menjadi seorang penulis melalui nulisbuku. 
Nulisbuku sangat membantu untuk penulis pemula seperti saya. Terimakasih.
Writer - Emmistasega Subama